ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH HẠN ĐỊNH - QUỐC TẾ

 

BẢY NĂM BẢO ĐẢM HẠN ĐỊNH VÀ TỪ BỎ ĐỂ MUA VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG

 

Người mua và / hoặc người dùng cuối cùng đồng ý rằng SkySaver Cyprus Ltd.’s (“SKS") bảo hành liên quan đến việc bán sản phẩm của mình ( "Sản phẩm") với là GIỚI HẠN chỉ để lựa chọn sửa chữa, thay thế hoặc hoàn trả giá mua bất kỳ sản phẩm hoặc một phần quyết định bởi SKS được sản xuất một cách khiếm khuyết trong vòng bảy năm đầu tiên sau khi mua các sản phẩm của người mua. Người mua và / hoặc người dùng cuối đồng ý rằng khi chấm dứt thời kỳ năm nói trên, các sản phẩm đã mua không mang bảo hành nào. Người mua và / hoặc người dùng cuối cùng đồng ý rằng các biện pháp nêu trong phần này là mua và / hoặc người dung cuối cùng biện pháp độc quyền trong kết nối với việc mua hoặc sử dụng sản phẩm. Người mua và / hoặc người dùng cuối cùng đồng ý rằng trong trường hợp không có SKS chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả liên quan đến việc mua hoặc sử dụng các sản phẩm.

Bảo hành này không bao gồm lạm dụng sản phẩm, sửa đổi, hội nhập, bảo quản không đúng, không tuân thủ hướng dẫn của sản phẩm, hoạt động không đúng hoặc lạm dụng. Ví dụ về việc lạm dụng bao gồm, nhưng không giới hạn: bảo dưỡng không đúng cách, sử dụng các sản phẩm gần hoặc với các vật sắc nhọn, đổ chất lỏng vào các thành phần, tiếp xúc với bất kỳ yếu tố khắc nghiệt bao gồm cả việc không được lưu trữ với tiếp xúc phù hợp với nhiệt độ và độ ẩm bên ngoài điều hành và lưu trữ thông số kỹ thuật.

NGƯỜI MUA DO KHƯỚC TỪ MỌI BẢO HÀNH, QUYỀN VÀ BIỆN PHÁP PHÁT SINH CỦA LUẬT HOĂC MẶT KHÁC BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, NGHĨA LÀ BẢO ĐẢM CỦA THƯƠNG MẠI, BẤT CỨ BẢO ĐẢM PHÁT SINH TỪ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN, QUÁ TRÌNH MUA BÁN HOẶC SỬ DỤNG THƯƠNG MẠI VÀ ĐẢM BẢO HÀNH PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ.

CẢNH BÁO: SẢN PHẨM SKYSAVER LÀ THIẾT BỊ vốn đã nguy hiểm. CHÚNG LÀ CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG TRƯỜNG HỢP ĐE DỌA TÍNH MẠNG KHẨN CẤP, nhờ đó mà người dùng xác định KHÔNG CÓ CÁCH HỢP LÝ AN TOÀN KHÁC CHO NGƯỜI SỬ DỤNG ĐỂ THOÁT KHỎI CẤU TRÚC TRONG KHI NGƯỜI SỬ DỤNG ĐANG Ở HIỆN TRƯỜNG. SẢN PHẨM KHÔNG NÊN DÙNG CHO BẤT CỨ MỤC ĐÍCH KHÁC. SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI LÀ CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG TRƯỜNG HỢP ĐE DỌA TÍNH MẠNG KHẨN CẤP. MỌI NGƯỜI SỬ DỤNG SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI TRONG BẤT CỨ PHƯƠNG THỨC LÀ CÁ NHÂN CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỌC HƯỚNG DẪN SẢN PHẨM, HỌC CÁC KỸ THUẬT SỬ DỤNG RIÊNG. BẠN CÓ TRÁCH NHIỆM VÀ BIẾT TÔN TRỌNG TÍNH NĂNG VÀ HẠN ĐỊNH VỀ SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI. SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI CHỈ NÊN ĐƯỢC SỬ DỤNG NẾU DẤU NIÊM PHONG CHỐNG HÀNG GIẢ CÒN NGUYÊN VẸN. BẠN CÓ TRÁCH NHIỆM CHO NHỮNG HÀNH ĐỘNG VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA CHÍNH BẠN. KHÔNG THEO CÁC CẢNH BÁO CÓ THỂ DẪN THƯƠNG NẶNG HOẶC CHẾT.

Luật Pháp: Bảo hành có giới hạn này và bất kỳ tranh chấp phát sinh từ việc mua, sử dụng hoặc hoạt động của các sản phẩm sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật của nước Cộng hoà Cyprus, mà không quan tâm đến sự lựa chọn của các quy định pháp luật.

 
 Skysaver đã thử nghiệm, chứng nhận và sự nổi tiếng trên thế giới của ba lô thoát hiểm sẽ cho bạn cảm giác yên tâm về sự chuẩn bị trong trường hợp khẩn cấp. Mỗi sản phẩm SkySaver được cá nhân kiểm tra theo tiêu chuẩn khắt khe, và được xây bằng vật liệu nhẹ và chống cháy trong việc khai thác ba lô tích hợp lần đầu tiên. Điều này dễ dàng sử dụng, đổi mới trong cuộc sống tiết kiệm, sẽ cho phép bạn và gia đình của bạn ngủ ngon hơn vào ban đêm, khi mà bạn biết rằng mình đang nắm trong tay sự an toàn.