Nhà phân ph?i ??c quy?n SkySaver ??n t? Israel.
Công ty TNHH ??u T? và Th??ng M?i Ti?n Hùng.
T?ng 6, Toà Hancorp Plaza S? 72, ???ng Tr?n ??ng Ninh, Hà N?i
S? ?i?n tho?i: 04.62598027 Hotline: 098.1249.888
Email: sales@skysaver.vn
 
 
 
 Skysaver đã thử nghiệm, chứng nhận và sự nổi tiếng trên thế giới của ba lô thoát hiểm sẽ cho bạn cảm giác yên tâm về sự chuẩn bị trong trường hợp khẩn cấp. Mỗi sản phẩm SkySaver được cá nhân kiểm tra theo tiêu chuẩn khắt khe, và được xây bằng vật liệu nhẹ và chống cháy trong việc khai thác ba lô tích hợp lần đầu tiên. Điều này dễ dàng sử dụng, đổi mới trong cuộc sống tiết kiệm, sẽ cho phép bạn và gia đình của bạn ngủ ngon hơn vào ban đêm, khi mà bạn biết rằng mình đang nắm trong tay sự an toàn.